Att kontakta en advokatbyrå för hjälp är inte en självklarhet för alla. Det är lätt att tänka att man har tillräckliga kunskaper för att klara ut det hela själv, eller att man tycker det känns onödigt att betala för tjänsterna. Det finns dock många anledningar att tänka om – juridisk hjälp kan faktiskt vara ovärderlig i många situationer och tillfällen i livet och man bör inte tveka att ta hjälp när det behövs.

Tillfällen då en advokatbyrå kan hjälpa

Många tror att man bara har nytta av en advokatbyrå och en advokat när någon har begått eller blivit utsatt för ett brott – men det är långt ifrån sanningen. En advokatbyrå kan vara till hjälp vid mängder av tillfällen i livet – till exempel för ett par som bestämt sig för att gifta sig eller för ett som bestämt sig för att skilja sig.

Man kan även behöva hjälpen om man befinner sig i någon form av tvist där man inte kommer överens med den andra parten – det kan handa om till exempel vårdnaden om barnen efter en separation eller en fördelning av ett arv efter någon som gått bort.

Olika områden inom privatjuridik

Det finns alltså många tillfällen och situationer, för vanliga personer med vanliga liv, där hjälp från en advokatbyrå kan bli aktuell. När dessa vanliga personer, eller rättare sagt privatpersoner, behöver hjälp sker det under vad som kallas för privatjuridik. I detta område finns sedan en mängd mindre områden, som till exempel:

  • Familjerätt
  • Socialrätt
  • Migrationsrätt

Mycket som sker i det vardagliga livet regleras trots allt av dom lagar som finns – även när två privatpersoner har ingått ett avtal ihop. Skulle det senare uppstå en tvist kring detta avtal finns advokater som är specialister på just tvistemål.

Det kan underlätta på många plan att ta hjälp av en advokatbyrå i ett sådant fall, då det ofta är svårt att reda ut på egen hand. Dessutom kan det finnas lagar och regler som en eller båda parterna inte känner till.

Att ta hjälp av en advokatbyrå kan även vara bra vid helt odramatiska situationer – till exempel för att skriva ett testamente, ett samboavtal eller liknande – för att underlätta både förutsedda och oförutsedda saker som kan komma att ske i framtiden.